Contact details:

RC PROJEKT Sp. z o.o. Sp. k.

Please be advised that as of 1st April 2022 the address of our company has changed to:

43 Św. Michała St.,
61-119 Poznań

Tel. kom.: + 48 510 104 825
Mail: office@rcprojekt.pl

Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy
KRS 0000306647
Regon 300853466
NIP 7822433763